جستجو
   
  Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
  کد خبر : 239736
  تاریخ انتشار : 9 خرداد 1397 15:27
  تعداد بازدید : 223

  قوانین

  قوانین منتشره از تاریخ 1397/02/21 لغایت 1397/02/31


  قوانین منتشره از تاریخ

  1397/02/21 لغایت 1397/02/31

  قوانین

  اصلاحیه قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور     

      

  اصلاحیه قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور

  پیرو ابلاغیه «قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور» به شماره ۱۶۸۹۴۵ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۷، به پیوست اصلاحیه مجلس شورای اسلامی که طی نامه شماره 348/11154 مورخ ۱۳۹۷/۲/۱۸ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، در اجرای اصل یک صد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جهت اجرا ابلاغ می گردد.

  رئیس جمهور ـ حسن روحانی

   

  شماره ۱۶۸۹۴۵ ـ۱۳۹۶/۱۲/۲۷

  سازمان برنامه وبودجه کشور

  در اجرای اصل یک صد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با حذف یک بند از تبصره (۱۱) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و طی نامه شماره 348/113975 مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، جهت اجرا ابلاغ می گردد.

  رئیس جمهور ـ حسن روحانی

   

  شماره 348/11154 ـ۱۳۹۷/۲/۱۸

  حجةالاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

  ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

  پیرو نامه شماره 348/113975 مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ در اجرای اصل یک صد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصلاحیه های زیر در مورد قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور ابلاغ می شود:

  ۱ـ ماده واحده:

  ماده واحده ـ بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور از حیث منابع بالغ بر دوازده میلیون و دویست و سی و یک هزار و پانصد و بیست و سه میلیارد و هفتصد و چهل میلیون (12231523740000000) ریال و از حیث مصارف بالغ بر دوازده میلیون و دویست و سی و یک هزار و پانصد و بیست و سه میلیارد و هفتصد و چهل میلیون (12231523740000000) ریال به شرح زیر است:

  الف ـ منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه ها و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی، بالغ بر چهار میلیون و چهارصد و سی و هشت هزار و ششصد و چهار میلیارد و ششصد و شصت و هشت میلیون (4438604668000000) ریال شامل:

  ۱ـ منابع عمومی بالغ بر سه میلیون و هشتصد و شصت و هفت هزار و هشتصد و شصت و شش میلیارد و یک صد و چهل و نه میلیون (3867866149000000) ریال.

  ۲ـ درآمد اختصاصی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی بالغ بر پانصد و هفتاد هزار و هفتصد و سی و هشت میلیارد و پانصد و نوزده میلیون (57738519000000) ریال.

  ب ـ بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر هشت میلیون و سیصد و نود و یک هزار و دویست و چهل و هفت میلیارد و دویست و هشتاد و چهار میلیون (8391247284000000) ریال و از حیث هزینه ها و سایر پرداخت ها بالغ بر هشت میلیون و سیصد و نود و یک هزار و دویست و چهل و هفت میلیارد و دویست و هشتاد و چهار میلیون (8391247284000000) ریال.

  ۲ـ تبصره (۱۲):

  در پاراگراف سوم بند (ج) تبصره (۱۲) رقم «یک هزار میلیارد (1000000000000) ریال» به رقم «ده هزار میلیارد (10000000000000) ریال اصلاح می شود.

  ۳ـ در ردیف های بودجه:

  ـ ردیف درآمدی شماره طبقه بندی ۱۶۰۱۶۵ با عنوان «کلیه وجوه ارزی ناشی از طرح دعاوی در مراجع بین المللی و کشورهای خارجی» به (31000000) میلیون ریال اصلاح می شود.

  ـ ردیف هزینه ای شماره ۳ ـ۱۱۱۱۰۰ با عنوان «وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ تقویت بنیه دفاعی ـ ارتقای توان دفاعی» به (28019138) میلیون ریال اصلاح می شود.

  ـ ردیف هزینه ای شماره ۶ ـ۱۱۱۱۰۰ با عنوان «وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ حفظ توان تولید صنایع دفاعی» به (6917470) میلیون ریال اصلاح می شود.

  رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

   

تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
215143787
اکنون :
11