جستجو
   
  Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
  کد خبر : 239277
  تاریخ انتشار : 2 خرداد 1397 9:32
  تعداد بازدید : 356

  تازه های پایان نامه های فارسی اردیبهشت ماه 1397

  تازه های پایان نامه های فارسی اردیبهشت ماه 1397


  رکورد

  عنوان - پديدآور - مشخصات

  ۸۴۹

  جرم در سنجه جرم شناسي پست مدرن/ حسين گلدوزيان.- به راهنمايي علي حسين نجفي ابرندآبادي با مشاوره اسماعيل هادي تبار؛ کيومرث کلانتري.- دکتري (دانشگاه مازندران، دانشکده حقوق و علوم سياسي، گروه جزا و جرم شناسي، رشته حقوق) ؛ ۱۳۹۶.

  ۸۵۸

  جايگاه هرمنوتيک در تفسير معاهده در چارچوب کنوانسيون وين حقوق معاهدات (۱۹۶۹)/ کتايون اشرفي.- به راهنمايي آرامش شهبازي با مشاوره سيدقاسم زماني.- کارشناسي ارشد (دانشگاه علامه طباطبايي، دانشکده حقوق و علوم سياسي، رشته حقوق بين الملل) ؛ ۱۳۹۶.

  ۸۵۹

  تعهد به انتقال فناوري در جهت حفاظت از محيط زيست در حقوق بين الملل/ مارال سودمند راد.- به راهنمايي آرامش شهبازي با مشاوره سيدقاسم زماني.- کارشناسي ارشد (دانشگاه علامه طباطبايي، دانشکده حقوق و علوم سياسي، رشته حقوق بين الملل عمومي) ؛ ۱۳۹۶.

  ۸۶۰

  تروريسم و مصونيت قضايي دولت در حقوق بين الملل/ جمال خندان کوچکي.- به راهنمايي محسن عبدالهي با مشاوره ميرشهبيز شافع؛ سيدقاسم زماني.- دکتري (دانشگاه شهيد بهشتي، دانشکده حقوق، رشته حقوق بين الملل) ؛ ۱۳۹۶.

  ۸۶۱

  لزوم تضمين دادرسي منصفانه در جرائم تروريستي در رويه دادگاه اروپايي حقوق بشر/ معين عارفي فرد.- به راهنمايي پوريا عسکري با مشاوره سيدقاسم زماني.- کارشناسي ارشد (دانشگاه علامه طباطبايي، دانشکده حقوق و علوم سياسي، رشته حقوق بين الملل) ؛ ۱۳۹۶.

  ۸۶۲

  تطبيق فرايند توقف و بازرسي پليسي در اماکن عمومي در نظام حقوقي ايران و انگلستان/ پيمان دولت خواه پاشاکي.- به راهنمايي غلامحسن کوشکي با مشاوره حسنعلي موذن زادگان.- کارشناسي ارشد (دانشگاه علامه طباطبايي، دانشکده حقوق و علوم سياسي، رشته حقوق جزا و جرم شناسي) ؛ ۱۳۹۶.

  ۸۶۳

  سنجش اثربخشي آموزش مهارت هاي مديريت خشم بر کاهش پرخاشگري کودکان پرخاشجوي ۹ تا ۱۲ سال با رويکرد التقاطي هنر درماني شناختي - رفتاري/ مسعود درويشي.- به راهنمايي علي حسين نجفي ابرندآبادي؛ کيومرث کلانتري با مشاوره فرشته باعزت.- کارشناسي ارشد (دانشگاه مازندران، دانشکده حقوق و علوم سياسي، رشته حقوق جزا و جرم شناسي) ؛ ۱۳۹۵.

  ۸۶۴

  يافته هاي جرم شناسي پيشگيرانه در قانون آيين دادرسي کيفري مصوب ۱۳۹۲/ صابر کريمي بالان.- به راهنمايي اميرحسن نيازپور با مشاوره علي حسين نجفي ابرندآبادي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه شهيد بهشتي، دانشکده حقوق، گروه حقوق جزا و جرم شناسي، رشته حقوق) ؛ ۱۳۹۶.

  ۸۶۵

  بررسي ظرفيت هاي اجراي عدالت ترميمي در نظام عدالت کيفري ايران/ احمدعلي حيدري.- به راهنمايي حسين غلامي با مشاوره علي حسين نجفي ابرندآبادي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه علامه طباطبايي، دانشکده حقوق و علوم سياسي، رشته حقوق جزا و جرم شناسي) ؛ ۱۳۹۶.

  ۸۶۶

  سياست جنايي کارآمد جهت سالم سازي فضاي سايبر از محتواي مجرمانه و کاربري آن/ زهراسادات عليزاده طباطبايي.- به راهنمايي سيدمحمد حسيني با مشاوره حميد بهره مند؛ سيداميد فاطمي.- دکتري (دانشگاه تهران، رشته حقوق جزا و جرم شناسي) ؛ ۱۳۹۵.

  ۸۶۷

  قواعد تحصيل دليل کيفري در فضاي سايبر/ سيدوحيد ابوالمعالي الحسيني.- به راهنمايي محمدجواد فتحي با مشاوره عباس منصورآبادي؛ سيداميد فاطمي.- دکتري (دانشگاه تهران، پرديس فارابي، رشته حقوق جزا و جرم شناسي) ؛ ۱۳۹۵.

  ۸۶۸

  عدالت انتقالي: مباني و جلوه ها/ مهران پرسته.- به راهنمايي حسين غلامي با مشاوره علي حسين نجفي ابرندآبادي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه علامه طباطبايي، دانشکده حقوق و علوم سياسي، رشته حقوق جزا و جرم شناسي) ؛ ۱۳۹۶.

  ۸۶۹

  الزامات قانوني و قراردادي استفاده حداکثري از توان داخلي در صنعت بالادستي نفت و گاز/ سعيده قاسمي مقدم.- به راهنمايي سيدنصراله ابراهيمي با مشاوره رضا طجرلو؛ محمود باقري؛ علي حاتمي.- دکتري (دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سياسي، گروه حقوق عمومي، رشته حقوق نفت و گاز) ؛ ۱۳۹۶.

  ۸۷۰

  توانمندسازي اقتصادي زنان در نظام بين المللي حقوق بشر با تاکيد بر نظام حقوقي ايران/ پريسا صالحي.- به راهنمايي آرامش شهبازي با مشاوره سيدقاسم زماني.- کارشناسي ارشد (دانشگاه علامه طباطبايي، دانشکده حقوق و علوم سياسي، رشته حقوق بشر) ؛ ۱۳۹۶.

  ۸۷۱

  ارتباط ميان حمايت از تروريسم و مشروعيت دولت در حقوق بين الملل/ ندا غفاري تبريزي.- به راهنمايي سيدقاسم زماني با مشاوره پوريا عسکري.- کارشناسي ارشد (دانشگاه علامه طباطبايي، دانشکده حقوق و علوم سياسي، رشته حقوق بين الملل) ؛ ۱۳۹۶.

  ۸۷۲

  نسبت ميان حق هاي بشر بر امنيت و آزادي در فرايند مبارزه با تروريسم در چهارچوب نظام بين المللي/ مرسده مظلومي.- به راهنمايي پوريا عسکري با مشاوره سيد قاسم زماني.- کارشناسي ارشد (دانشگاه علامه طباطبايي، دانشکده حقوق و علوم سياسي، رشته حقوق بين الملل) ؛ ۱۳۹۶.


  نظر شما  نمایش غیر عمومی
  تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
215143787
اکنون :
8